اتهامات سازمان عفو بین المللی

سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
صبح ۲۱ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
اتهامات سازمان عفو بین المللی

این سازمانهایی که همه‌شان نوکر امریکا و امثال او هستند. سازمان عفو بین المللی- نمی‌دانم- شورای امنیت و امثال اینها که ملاحظه می‌کنید در طول این جنگی که صدام و صدامیان به ما تحمیل کردند و آن قدر از شهرهای ما را کوبیدند و آن قدر جوانهای ما را کشتند و آن قدر صغیر و کبیر و مردم و زن را زیر آوارها دفن کردند، یک کلمه راجع به این مسائل ذکر نکردند و کاش ذکر نمی‌کردند.
امروز ما را محکوم می‌کنند. امروز به ما نسبتها می‌دهند و روی همان نسبتها محکوم می‌کنند. قول دشمنهای ما سند این سازمانهاست و گاهی هم خودشان سند درست می‌کنند، اگر چیزی ندارند، یا در مطبوعاتشان یا در رادیوهاشان یک مصاحبه درست می‌کنند. مصاحبه با کی؟ مصاحبه با آن که اینجا را چاپیده و فرار کرده، این را سند قرار می‌دهند و بر ضد ما تبلیغ می‌کنند.