جنایت بزرگ و سکوت مجامع بین المللی

سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
۴ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۱۰ رجب ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
جنایت بزرگ و سکوت مجامع بین المللی

شما ملاحظه می‌کنید که یک همچو جنایت بزرگی که واقع شده است و در این سالها کراراً واقع شده است و این چند روز دنبال هم واقع شده است، در تمام رسانه‌های گروهی محکومیتی در کار نبود. عبور می‌کردند به طور گذرا و یک کلمه می‌گفتند که ایران این طور می‌گوید، عراق هم در مقابل او می‌گوید که ما تلافی کردیم.
ارزشهای انسانی دفن شده است در دنیا. انسانیت در دنیا دفن شده است. آنهایی که دعوی حقوق بشر می‌کنند، و سازمانها و کذا که با عرض و طول و طَمْطَراق زیاد در دنیا هستند، ندیدیم که محکوم کنند این عمل را. به دروغ از آنهایی که با ما دشمن‌اند چیزی را می‌گیرند و در مقابل، مقابل اسلام و در مقابل ایران، ملت عزیز ایران اطلاعیه صادر می‌کنند و هشدار می‌دهند به ما، و دلیلشان این است که دشمنها این طور گفته‌اند. دلیل محکم سازمانهای دنیا این است که شما بچه‌های کوچک را در خیابانها می‌کشید و هر روز در اوین صدها نفر را تیرباران می‌کنید؛ دلیلش این است که منافقین گفته‌اند. این دلیل بزرگی است برای سازمان، اما سازمانها نمی‌پرسند که صدام چه کرده است در اینجا. وضع دنیا این طور شده است.