سکوت سازمان ملل در برابر جنایات صدام

سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته‌های امداد (مستمندان در صف مقدم جامعه)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۲/ ۲۴ رجب ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
سکوت سازمان ملل در برابر جنایات صدام

مدتی است که دولت ایران از سازمان ملل خواسته است که نماینده‌ای بفرستند که این جنایاتی که این رژیم بعث ملحد به دزفول و سایر شهرهای ما، پلدختر و اینها وارد کرده‌اند، ملاحظه کنند، و اثری از این پیدا نشده است که تا حالا یک همچو کاری بکنند و توقع هم نیست که بکنند. آنها، وقتی که منافقین و امثال آنها یک مطلب دروغی می‌گویند که الآن روزی صدها نفر را در خیابانها، بچه‌های کوچک را می‌کشند و در اوین چه می‌کنند و اینها، آنها مستندشان را قول یک دشمن اسلام قرار می‌دهند و هیاهو می‌کنند و اطلاعیه و اینها می‌دهند، لکن حاضر نیستند که یک نماینده بفرستند که ببینند اینها با این شهرهای ایران چه کردند، اینها با خوزستان چه کردند. اینهایی که می‌گویند که ما عرب هستیم و به اصطلاح غیرت عربی داریم، با این ملت عرب چه کردند، با این ملت مسلم چه کردند، با این کردها چه کردند. حاضر نیستند این کسانی که ادعای طرفداری از حقوق‌ بشر می‌کنند، حاضر نیستند گوش کنند به حرف این مظلومانی که زیر ستم این ظالمها به دستیاری امریکای جابر ظالم که تمام گرفتاریهای ما با دست اوست، حاضر نیستند که رسیدگی کنند که چه شده است. از آن طرف برای ما اطلاعیه صادر می‌کنند و اعلامیه صادر می‌کنند و محکوم می‌کنند. و ما نه به آن محکومیتش ترتیب اثر می‌دهیم و نه به این نیامدن.