عدم بیطرفی مجامع بین المللی

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد (مجلس و اهمیت آن)
صبح ۱۴ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۲ شعبان ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
عدم بیطرفی مجامع بین المللی

حالا من نمی‌دانم که این آقایانی که آمدند و رسیدگی کردند به خرابیهای ایران و رفتند در عراق هم یک دسته فقط مجروح جنگی را آوردند به آنها نشان دادند که اینها در بین شهرها این طور شدند، لکن خرابی‌ای نداشتند که نشان بدهند شاید دو تا دیوار هم خراب کردند که نشان بدهند، آیا اینها بعد چه خواهند گفت؟ خواهند گفت که هم ایران خلاف کرده و هم عراق، دیگر هیچ حرف دیگری نیست؟ یا واقعاً اینها می‌خواهند رسیدگی کنند و می‌خواهند بفهمند که اندازه چی بوده، ایران چه کرده، آنها چه کردند؟
در همان وقتی که اینها مشغول رسیدگی بودند، آنها می‌زدند ایران را. این دلالت بر این می‌کند که اینهایی که آمدند اینها با ما هستند، شما بیخودی خواستید که اینها بیایند. حالا ما منتظر این هستیم که ببینیم اینها چه می‌کنند و چه خواهند کرد و چه خواهند گفت. امیدوارم که اینها هم به حسب وجدان انسانی عمل بکنند و آنچه که هست گزارش بدهند؛ بعد هم که گزارش دادند، آنهایی که گزارش را می‌گیرند، کاری به این ندارند که امریکا چه نظری در این مساله دارد و شوروی چه نظری دارد و فرانسه چه نظری دارد، به اینها کار نداشته باشند و حکومت واقعی بکنند و آنکه هست به حسب واقع بگویند؛ ما هیچ توقعی از آنها نداریم الّا اینکه آنها همانی که هست بگویند.