تحسین جنایتکاران توسط مجامع بین المللی

پیام به ملت ایران و عراق در مورد شهادت شش تن از بیت آقای حکیم در عراق‌
۲۸ خرداد ۱۳۶۲/ ۶ رمضان ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
تحسین جنایتکاران توسط مجامع بین المللی

ما در عصری هستیم که جنایتکاران به جای توبیخ و تادیب، تحسین و تایید می‌شوند. ما در عصری به سر می‌بریم که سازمانهای به اصطلاح حقوق بشر، نگهبان منافع ظالمانه ابرجنایتکاران و مدافع ستمکاری آنان و بستگان آنان هستند.