دانشجویان ادامه دهنده نهضت و ادامه دهنده راه انبیا الهی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (ولادت حضرت رسول- اصلاح مرکز علمی)
۲ بهمن ۱۳۵۹/ ۱۵ ربیع الاول ۱۴۰۱
جوانان, جوانان و وظایف, دانش آموزان, دانشجویان, دانشگاه و دانشگاهیان, استقامت در نهضت,
دانشجویان ادامه دهنده نهضت و ادامه دهنده راه انبیا الهی

شما جوانان دانشجو و جوانان عزیزی که از هر جا آمده‌اید، امید این ملت هستید که باید این راهی را که فرا راه شما گذاشته شده است به آخر برسانید. و این نهضتی را که در راه او آن همه جانفشانی شده است، ادامه بدهید. و این صراط مستقیمی را که انبیا جلو راه بشر گذاشتند و نبی اکرم آخرین انبیا و اشرف همه، آن راه را جلو مردم گذاشتند، و مردم را دعوت به این صراط مستقیم کردند و هدایت کردند به راه انسانیت و خروج از همه انحای کفر و الحاد و خروج از همه ظلمات به نور مطلق، باید شما جوانها همان راه را ادامه دهید تا اینکه پیرو رسول اکرم و در مکتب حضرت صادق پیروانی‌ شایسته باشید.