جلوگیری از انحراف در مراکز تعلیم و تربیت به وسیله دانشگاهیان

پیام به ملت ایران و مسئولین نظام (هفت تذکر به مردم و مسئولان)
۲۲ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دانشگاه و رسالت آن, دانشجویان, دانشگاه و دانشگاهیان, دانشگاه اسلامی,
جلوگیری از انحراف در مراکز تعلیم و تربیت به وسیله دانشگاهیان

قشر محصلین خصوصاً دانشگاهیان، که لازم است با هوشیاری و تعهد به اسلام و خدمت به کشور مراقب اوضاع و احوال طبقات محصلین و دانشگاهیان باشند که خدای نخواسته یکوقت این مراکز بزرگ تعلیم و تربیت به سوی مسائلی که قبلًا مبتلا بدان بودند کشیده نشود.