کسب علوم و فنون دانشجویان در جهت اعتلای کشور

نامه به آقای خامنه‌ای (ترمیم ستاد انقلاب فرهنگی)
۸ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۱ ذی القعده ۱۴۰۳
نفوذ, علم, دانشجویان, علم و دین, دانشگاه و دانشگاهیان,
کسب علوم و فنون دانشجویان در جهت اعتلای کشور

جوانان عزیز دانشگاهی هر چه بیشتر در کسب علوم و فنون در اعتلای کشور معظم خود کوشش نمایند؛ و از نفوذ عناصر منحرف و وابسته به چپ و راست قاطعانه جلوگیری کنند، و نگذارند محیط مقدس دانشگاه آلوده به اغراض منحرفان و وابستگان به اجانب گردد. و اگر انحراف و گرایشی به شرق و غرب خدای نخواسته از اساتید یا دانشجویان مشاهده کردند، به ستاد فرهنگی اطلاع دهند، و در رفع آن با ستاد همراهی لازم را بنمایند.