آلت دست واقع نشدن دانشجویان

سخنرانی در جمع نمایندگان دانش‌آموزان و جهادسازندگی (آرامش در اصلاح امور)
۶ آبان ۱۳۵۸/ ۶ ذی الحجه ۱۳۹۹
دانشجویان, دانشگاه و دانشگاهیان, اصلاح امور,
آلت دست واقع نشدن دانشجویان

من از همه قشرها، خصوصاً از جوانهای دانشگاهی و دانشسرایی و محصِّلین، خواهش می‌کنم یک قدری توجه داشته باشند به اینکه آلتِ دست، یک وقت واقع نشوند که با یک طوری که خود شماها هم نمی‌توانید مطّلع بشوید چه است، همچو مطلب را درست می‌کنند که هر که اعتقاد کند که نه، الآن باید اعتصاب کرد، الآن باید ریخت در خیابان! اگر نریزیم در خیابان، چه خواهد شد. شما بدانید که هر چه آرامتر باشد مملکت، بهتر می‌شود اصلاحش کرد.