حضور دانشگاهی ها و دانشجویان در سنگر مساجد

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه تهران (تحول درونی- اتحاد حوزه و دانشگاه)
۱۴ خرداد ۱۳۵۹/ ۲۰ رجب ۱۴۰۰
دانشجویان, دانشگاه و دانشگاهیان, دانشگاه اسلامی, مساجد,
حضور دانشگاهی ها و دانشجویان در سنگر مساجد

شما دانشگاهیها، شما دانشجوها، همه‌تان مساجد را بروید پر کنید. سنگر است اینجا. سنگرها را باید پر کرد.