اصلاح مملکت در گرو اصلاح معلم و دانشجو

سخنرانی در جمع دانشجویان پاکستانی و معلمان ایرانی (تعلیم و تربیت انسان)
صبح ۹ شهریور ۱۳۵۹/ ۲۰ شوال ۱۴۰۰ «۱»
معلمان, دانشجویان, دانشگاه و دانشگاهیان, اصلاح جامعه,
اصلاح مملکت در گرو اصلاح معلم و دانشجو

این محفل، محفل معلم و دانشجوست؛ دو گروهی که اگر اصلاح بشوند، یک مملکت را اصلاح می‌کنند و اگر- خدای نخواسته- در غیر این معنا باشند، کشورها به تباهی کشیده می‌شوند.
مقام معلّم و مقام دانشجو، که باید مغز متفکر یک ملت را تشکیل بدهد، از اموری است که باید به آن توجه زیاد بشود و وظیفه معلم و دانشجو مشخص باشد تا ان شاء الله، بر آن طریقی که اسلام می‌خواهد و مقام انسانیت اقتضا می‌کند، از همان طریق راه بروند و طیّ مقامات را بکنند و به آنجایی برسند که انسان شوند.