اجانب به دنبال مخازن شرق

سخنرانی در جمع دانشجویان (ریشه‌های انقلاب- دانشگاه و حوزه)
۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
اجانب به دنبال مخازن شرق

امريكا دشمن ماست، ما بايد دنبال آن برويم؛ و همين طور ساير ممالك خارجى- چپ و راست همه- آنها هستند كه مى‌خواهند ما را بچاپند، و شرق را بچاپند نه فقط ايران را؛ ايران هم جزئش است. الآن مخازن شرق را مى‌خواهند ببرند.