مجامع بین المللی در خدمت ابرقدرتها

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (بازتاب جنایات صدام)
صبح ۲۰ مرداد ۱۳۶۲/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
مجامع بین المللی در خدمت ابرقدرتها

مجامع بین المللی و حقوق بشر، این دست نشاندگان امریکا و ابرقدرت‌ها، از این جنایاتی که به بشریت وارد شده است، می‌گذرند. افرادی که آمدند و دیدند که چه جنایاتی صدام کرده است و تصدیق کردند و گزارش دادند، پس چرا مجامع بین المللی هیچ نگفتند؟ اصلًا مجامع بین المللی لفظی است در خدمت قدرت‌های بزرگ، نه در خدمت مظلومین و محرومین. هر ملتی باید خودش در مقابل جنایات بایستد، و ایران ثابت کرد که در مقابل جنایات قدرت‌ها ایستادگی می‌کند.