ادعای نقض حقوق بشر در ایران

بیانات در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد (تلاش برای تحقق اسلام)
صبح ۲۰ اسفند ۱۳۶۲/ ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۴
دفاع مقدس و دشمن,
ادعای نقض حقوق بشر در ایران

رسانه‌های گروهی و سازمانهای آن چنانی وقتی پیروزی ایران و اسلام را می‌بینند و یا وقتی می‌فهمند که عراق آن همه ظلم به ما کرده است، به دروغ مسئله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می‌کنند.