مجامع بین المللی و برافروختن جنگ

پیام به نمایندگان مجلس به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس (تعیین اولویتها)
۷ خرداد ۱۳۶۳/ ۲۶ شعبان ۱۴۰۴
دفاع مقدس و دشمن,
مجامع بین المللی و برافروختن جنگ

سازمانهای به اصطلاح «حقوق بشر» و «شورای امنیت» و «عفو بین الملل» و دیگران همّ خود را صرف محکوم نمودن اسلام و ایران نموده‌اند. مدعیان صلح طلبی و انساندوستی با تمام توان سعی در افروختن آتش فتنه و جنگ در همه جا بخصوص در ایران می‌نمایند و با اسلحه‌های کشنده و بمبهای آتشزا و شیمیایی به دشمنان اسلام کمکهای بیدریغ می‌کنند.