تشویق جنگ پیشگان

پیام به ملت عراق (تسلیت شهادت جمعی از منسوبین بیت آقای حکیم)
۱۸ اسفند ۱۳۶۳/ ۱۶ جمادی الثانی ۱۴۰۵
دفاع مقدس و دشمن,
تشویق جنگ پیشگان

تعجب از مدعیان دروغین طرفداران حقوق بشر است که این جنایت‌پیشگان را در اطراف جهان برای این اعمال‌ تشویق می‌کنند و به آنان کمکهای تسلیحاتی و تبلیغاتی می‌کنند. تعجب از سازمانهای عریض و طویل بین المللی است که گاه با گفتار و گاه با سکوت خود از اینان پشتیبانی می‌کنند. باید ملتهای مظلوم چشم امیدی به اینان نداشته و بدانند که آنها جز در خدمت زورگویان و قدرتمندان نیستند و ابرقدرتها جز در پی مطامع خود نمی‌باشند.