رفتار اسلامی با اسیران

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت- لزوم هوشیاری ملت)
۱۰ شهریور ۱۳۶۰/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
رفتار اسلامی با اسیران

مسلمین باید همان طوری که در اسلام هست با تانی، با طمانینه، بدون اینکه دست و پای خودشان را گم بکنند، به کار خودشان ادامه بدهند و با اسرا رفتار خوب بکنند و آنچه که قانون اسلامی اقتضا می‌کند با آنها عمل بکنند و هرگز با عصبانیت و با دستپاچگی کاری را انجام ندهند و به طور متانت و طمانینه بر موازین قانونی و بر موازین اسلامی با آنها عمل بکنند. مبادا یک وقت شهادت عزیزان ما اسباب این بشود که با شدت عمل بیشتر از آن مقداری که باید با آنها عمل بشود، عمل بکنند. با زندانیان رفتارخوب می‌کنند و بیشتر کنند و با اسرا رفتار خوب می‌کردند و می‌کنند و بیشتر کنند.