صلح باید اسلامی باشد

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی (آشنایی به وظایف اسلامی و میهنی)
صبح ۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۳
صلح تحمیلی و حقیقی,
صلح باید اسلامی باشد

ان شاء الله شما و سایر قوای مسلح به کار خودتان با قدرت، با اعتماد به خدای تبارک و تعالی ادامه بدهید، و حفظ کنید کشور خودتان را از اینکه دست‌های قدرت‌های فاسد در اینجا باز بشود. و من امیدوارم که دیگر نتوانند اینها یک همچو تخیلی را بوجود بیاورند و عملی کنند. البته آنها طمع دارند، باز طمع‌شان نبریده است. آنها هم پیشنهاد می‌کنند که باید صلح بشود، لکن صلحی که آنها می‌خواهند صلح امریکایی می‌خواهند و ما صلح اسلامی می‌خواهیم. ما می‌خواهیم آن کسی که تعدی کرده است به مسلمان‌ها و آن اشخاصی که خون مسلمان‌ها را در بلاد ما و بلاد خودش ریخته است و علمای اسلام را در بلاد خودش شهید کرده است، ما می‌خواهیم به حکم اسلام از او انتقام بگیریم؛ ما می‌خواهیم قصاص کنیم، ما می‌خواهیم دست او را قطع کنیم.