نظر قرآن در صلح با مفسد

سخنرانی در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی (میلاد حضرت مهدی «عج»)
صبح ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۴/ ۱۵ شعبان ۱۴۰۵
دفاع مقدس و دشمن,
نظر قرآن در صلح با مفسد

تبلیغات دنیا؛ سرتاسر تبلیغات راه افتاده است برای اینکه اسلام را زمین بزنند؛ «صلح بکنید!». این بر خلاف نظام انسانی است، بر خلاف نظام اسلامی است، بر خلاف ایده انبیاست که با مفسد، با کسی که فساد به راه می‌اندازد و هر روز مفسده‌اش را دارید می‌بینید و به طبع مفسد است و مخالف همه چیزهای انبیا هست، صلح بکنید. این مخالف قرآن است، مخالف عقل است، مخالف اسلام است، مخالف ارزش انسانی است.