چاپیدن ممالک شرق با تضعیف فرهنگ

سخنرانی در جمع فرهنگیان اصفهان (تشریح مقام معلم)
۱ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۳۹۹
استکبار جهانی,
چاپیدن ممالک شرق با تضعیف فرهنگ

آنهايى كه مى‌خواهند اين ممالك تحت نفوذ- ممالكى كه حالا بايد بگوييم ممالك شرق- آنهايى كه مى‌خواستند ممالك شرق را بچاپند، اينها به اين دو جناح حمله كردند: به جناح علماى قديم، و به جناح فرهنگ. منتها گاهى حمله ظاهر بود، و گاهى پشت پرده. حمله ظاهر آن بود كه در زمان رضا شاه به علماى اسلام شد؛ كه شايد اكثر شما يا همه شما يادتان نباشد كه چه كردند با علماى اسلام. طورى كردند كه اين مدرسه‌هاى قم، مدرسه فيضيه، طلبه‌ها نمى‌توانستند توى مدرسه روز باشند. روز مى‌رفتند توى باغات، آخر شب برمى‌گشتند. نمى‌توانستند يك جلسه درس داشته باشند؛ يك مجلس وعظ داشته باشند؛ و هكذا. و حمله بدتر از آن، حمله پس پرده است كه نگذارند يك فرهنگى رشد بكند؛ عقب نگه دارند، نگذارند آن طورى كه بايد تربيت كند، ... فرهنگ را غير اسلامى بار بياورند.