تلاش دروغین برای صلح

سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی- سیاسی ارتش (وظیفه ارتش)
صبح ۲ دی ۱۳۶۴/ ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۰۶
صلح تحمیلی و حقیقی,
تلاش دروغین برای صلح

این ور و آن ور افتادند دنبال اینکه بیایید صلح کنید. دروغ هم می‌گویند بحمد الله، معلوم است که دروغ هم می‌گویند اینها. و خدا عذاب اینها را به دروغشان هم اضافه خواهد کرد.