لزوم سرکوب متجاوز

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد (مجلس و اهمیت آن)
صبح ۱۴ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۲ شعبان ۱۴۰۳
صلح تحمیلی و حقیقی,
لزوم سرکوب متجاوز

حالا که بحمد الله رسیدیم به اینجایی که دستها کوتاه شده، حالا ما کوتاه بیاییم تا آنها دستشان بلند بشود؟ من به شما عرض می‌کنم اگر ما یک قدم عقب بنشینیم، آنها صد قدم جلو می‌آیند. ما محکم باید در مقابل اینها بایستیم تا اینکه آن آدمی که این فساد را در این منطقه ایجاد کرده است سرکوب بشود، و آنهایی که وادار کردند اینکه این آدم این طور، این خبیث این طور با مردم عمل بکند، آنها هم رسوا بشوند در دنیا، که اینها بودند که می‌گویند که ما طرفدار مثلًا چه هستیم و ما می‌خواهیم صلح باشد و همه قدرتهای ما دنبال این است که صلح بشود.