تخلیه اراضی ایران، شرط صلح

سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز (جهل دشمن)
صبح ۲۴ اسفند ۱۳۶۰/ ۱۹ جمادی الاول ۱۴۰۲
صلح تحمیلی و حقیقی,
تخلیه اراضی ایران، شرط صلح

تا گفته می‌شود که ما از این حدودی که داریم و چیزی که از اول گفته‌ایم هیچ قدمی کنار نمی‌گذاریم، فوراً می‌بینید که یک جا می‌گوید که دیگر صلح امکان ندارد، برای اینکه ایران سر صلح ندارد. مگر آن حدودی که ما گفتیم چیست؟ جز این است که باید بیرون برود تا ما بنشینیم با او صلح کنیم؟ ما قرآن می‌گوییم، ما حکم قرآن را می‌گوییم که همه مسلمین باید با این جنگ کنند تا این بیرون برود. اگر بعد از جنگ سر فرود آورد به احکام اسلام، آن وقت بنشینند صلح کنند، آن هم صلح به قسط و عدل.