موضع صلح طلبی ایران

پیام به ملت ایران در سالگرد تاسیس نظام جمهوری اسلامی (پنج تذکر)
۱۲ فروردین ۱۳۶۱/ ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۲
صلح تحمیلی و حقیقی,
موضع صلح طلبی ایران

امروز دنیا، حتی کوردلان هم، می‌دانند که ایران از موضع قدرت- که موهبت الهی است- صحبت می‌کند. امروز ایران به آن حرفی که از روز اول گفته است پایبند است. ما با هیچ کشوری، چه اسلامی و چه غیر اسلامی سر جنگ نداریم و طالب صلح و صفا برای همه هستیم.