شرایط ایران برای پذیرش صلح

سخنرانی در جمع رهبران مسلمان بنگلادش (اتحاد مسلمین- جنایات صدام)
صبح ۱۷ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۹ ذی القعده ۱۴۰۲
صلح تحمیلی و حقیقی,
شرایط ایران برای پذیرش صلح

حرف ما این است که متجاوز باید غرامت ما را بدهد و اشخاص با صلاحیت بیایند و متجاوز را تشخیص داده و مجازات کنند. ...ما حاضریم صلح کنیم، ولی نمی‌شود متجاوز را مجازات نکرد و غرامت تجاوز را نگرفت؛ اسلام هم چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد.