درود بر جوانان

پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی‌
۲ بهمن ۱۳۵۶/ ۱۲ صفر ۱۳۹۸
جوانان,
درود بر جوانان

درود بر جوانان غیور حوزه علمیه بیدار قم و سایر حوزه‌ها که با سرفرازی به نهضت روحانیت ادامه و رونق دادند. درود بر جوانان پر شور آگاه دانشگاههای ایران که با قیامهای هوشیارانه پیاپی، وفاداری خود را به اسلام بزرگ و کشور عزیز خود ثابت کردند.