ذخیره ملت

سخنرانی در جمع افسران نیروی زمینی (اختلاف میان ملت و روحانیت)
بعد از ظهر ۹ فروردین ۱۳۵۸/ ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۹۹
جوانان,
ذخیره ملت

من امیدوارم خدای تبارک و تعالی به شما جوانها عزت، سلامت و سعادت عنایت فرماید. من از خدای تبارک و تعالی استقلال کشور خودمان را و آزادی خودمان را مسالت می‌کنم. شما جوانها که در این مدت زحمت کشیدید، و از حالا به بعد هم وظیفه دارید، شما ذخیره ما هستید و من خدمتگزار شما هستم.