فداکاری جوانان

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده اقتصاد اصفهان (توطئه‌های امریکا)
۱۶ آبان ۱۳۵۸/ ۱۶ ذی الحجه ۱۳۹۹
جوانان,
فداکاری جوانان

خدا ان شاء الله شما را حفظ کند. همه‌تان را حفظ کند. ان شاء الله خدا این جوانهای ما، این جوانهای ما که مشغول بودند از اول تا حالا و فداکاری کردند برای ما، برای اسلام نگه دارد اینها را. من دعاگوی اینها هستم. من خدمتگزار اینها هستم.