جوانان بی نظیر

سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج (تاثیر فرهنگ وارداتی در جامعه)
صبح ۲۸ آذر ۱۳۶۱/ ۳ ربیع الاول ۱۴۰۳
جوانان,
جوانان بی نظیر

نظیر مجاهدین این زمان، نظیر این جوانهای این زمان، از اول تاریخ تا حالا نبوده است. اگر آنها بوده‌اند، اما کم بودند.