جوانان افتخار اسلام و میهن

پیام به خانواده‌های شهدا و ایثارگران (مقام شهید در نزد خداوند)
صبح ۱۹ بهمن ۱۳۶۲/ ۵ جمادی الاول ۱۴۰۴ «۱»
جوانان,
جوانان افتخار اسلام و میهن

آفرین بر این قدرت ایمان و قوّت بازوی عزیزان و صدها آفرین بر امتی که خود را و جوانان خود را از لجنزار و کانون فساد و تیره روزی که رژیم ستمشاهی برای آنان فراهم کرده بودند، رها ساخته و به اوج عظمت و معنویت رساندند...درود بر مادران و پدران و همسران و فرزندان و بستگان شهدا و جانبازان و جوانان برومند جبهه‌ها و سلام بر معلولین و مفقودین و اسرای عزیزی که افتخار اسلام و میهن اسلامی خویش می‌باشند و رحمت خداوند بر این دامنهای پاکی که پروراننده این جوانان‌ شیردل می‌باشند.