ضعف شیطان در جوانها

سخنرانی در جمع علما و اقشار مختلف مردم (ریشه اختلافات داخلی)
قبل از ظهر جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۵۷/ ۳ ربیع الثانی ۱۳۹۹ «۱»
جوانان,
ضعف شیطان در جوانها

شمایی که الآن جوان هستید می‌توانید خودتان را تهذیب کنید؛ اگر پیر شدید، ضعیف می‌شوید نمی‌توانید. الآن قوای شما قوی است و شیطان در شما ضعیف. وقتی سن شما زیاد شد، قوای شما ضعیف می‌شود و شیطان در شما قوی. آن وقت دیگر نمی‌توانید، شکست می‌خورید. الآن باید خودتان را تهذیب کنید.