تقدیر از جوانان جهادگر

سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی (تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلابها)
بعد از ظهر ۲۷ خرداد ۱۳۵۹/ ۴ شعبان ۱۴۰۰
جوانان,
تقدیر از جوانان جهادگر

من ضمن تقدیری که از تمام شما جوانان و جوانان سرتاسر کشور که در جهاد سازندگی هستید و زحمت می‌کشید، لکن از شما می‌خواهم که در ضمن جهاد سازندگی جهاد نفس هم داشته باشید. اگر این کاری را که انجام می‌دهید برای خدا خالص بشود جهاد نفس هم تحقق پیدا کرده است.