جوانان جلوه الهی

نامه به خانم فاطمه طباطبایی (اندرزهای اخلاقی- عرفانی)
۵ خرداد ۱۳۶۳/ ۲۴ شعبان ۱۴۰۴
جوانان,
جوانان جلوه الهی

به تو و سایر جوانها که طالب معرفتند وصیت می‌کنم که شما و همه موجودات جلوه اویند و ظهور وی‌اند، کوشش و مجاهدت کنید تا بارقه‌ای از آن را بیابید و در آن محو شوید و از نیستی به هستی مطلق رسید.