تحریک جوانان برای خدمت

سخنرانی در جمع مسئولان بسیج مستضعفان (تجلیل و تقدیر از خدمات بسیج)
صبح ۲۵ فروردین ۱۳۶۴/ ۲۳ رجب ۱۴۰۵
جوانان,
تحریک جوانان برای خدمت

هر چه می‌توانید مردم و جوانان را تهذیب کنید و متوجه سازید که وقتی برای اسلام کار می‌کنیم باید به طور مهذب باشد که اگر خدای نخواسته، کارها با خودخواهی و غرور همراه شد، مبدا شکست انسان است. باید اتکال به خدا باشد و خدمت برای خدا؛ خدمتی که در هر جا انجام شد عبادت باشد.