لزوم قرار گیری جوانان در تربیت صحیح

سخنرانی در جمع اعضای موسسه مبارزه با اعتیاد (مبارزه با مواد مخدر)
۵ دی ۱۳۵۸/ ۶ صفر ۱۴۰۰ «۱»
جوانان,
لزوم قرار گیری جوانان در تربیت صحیح

جوانی که باید اگر یک جا یک صحبتی شد که می‌خواهد به حیثیت کشورش، به حیثیت ملتش، به حیثیت اسلامی بر بخورد باید پا شود برود سراغ آن کار، همچنانش بکنند که از پای این منقل نتواند حرکت کند. و از پای آن پیاله هم نتواند حرکت کند. اینها آقا، نقشه است. اینها قضیه‌ای نیست که همین جوری شده است و ما خیال کنیم که خوب جوانها جوان‌اند و فلان. شما دیدید که در این قضیه، این جوانها از همان مراکز برای اینکه خدا خواسته بود و ملت قیام کرد، از آنجاها کشیده شدند به این طرف. حالا هم باید فکر بکنند که ما باز در جنگ هستیم. در جنگ سیاسی هستیم. در جنگ اقتصادی هستیم. محتمل است جنگ نظامی پیش بیاید. جوانهای ما باید از این مراکز گریز پیدا بکنند. برای خاطر اسلام، برای خاطر ملت، برای خاطر کشور، برای خاطر حیثیت خودشان، برای نوامیس خودشان، باید اینها از آن مراکز بیایند در این مرکزهای صحیح. در تربیتهای صحیح.