قضاوت، مساله بسیار خطیر

سخنرانی در جمع اعضای سمینار دادگاههای انقلاب (قضاوت در اسلام)
ساعت ۳۰: ۱۱ روز ۲۰ مهر ۱۳۵۸/ ۲۰ ذی القعده ۱۳۹۹
حقوقدانان، حکام شرع و قضات,
قضاوت، مساله بسیار خطیر

من اول به طور کلی عرض کنم که مسئله قضاوت یک مسئله بسیار خطیری است. شماها که قاضی هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظه روایات کرده باشید، می‌بینید که مساله چقدر مشکل است. شما با اعراض «۱» مردم، با جان مردم، با اموال مردم، سر و کار دارید. چنانچه خدای نخواسته به طور دقیق؛ به طور شایسته عمل نشود، علاوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به اصل قضیه، یک مسئولیت بزرگتری هم هست. و آن این است که شما قاضی در جمهوری اسلامی هستید، و ممکن است که جمهوری اسلامی در خطر بیفتد؛ یعنی وِجهه‌اش یک وِجهه ناشایسته‌ای بشود.