تحت تاثیر واقع نشدن حقوقدانان، حکام و قضات

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم درباره جریان مجلس موسسان‌
۲۵ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۰ رجب ۱۳۹۹
حقوقدانان، حکام شرع و قضات,
تحت تاثیر واقع نشدن حقوقدانان، حکام و قضات

زرگان ما توجه کنند، به عمق مطالب برسند. اقشار مختلفه دارند با هم مجتمع می‌شوند. اوّلی که اسلام بنا شد که تحقق پیدا بکند، شیطان بزرگ رفت و شیاطین را فریاد زد که اگر این اسلام درست بشود، کارها همه لنگ است. حالا هم فریاد بلند شده است. فریاد بلند کردند برای اینکه قانون اساسی را به تعویق بیندازند. باید آقایان توجه کنند؛ آنهایی که حسن نیت دارند مطالعه کنند، دقت کنند؛ تحت تاثیر اشخاصی که مفسد هستند نروند، روشنفکران ما تحت تاثیر روشنفکران حرفه‌ای نروند، حقوقدانهای ما تحت تاثیر حقوقدانهای غربی نروند، وکلای دادگستری ما تحت تاثیر غربزده‌ها نروند، قضات ما تحت تاثیر اشخاصی که غربزده‌اند نروند، دانشگاه ما تحت تاثیر اشخاصی که در دانشگاه افساد می‌کنند نروند، کارگرهای ما، دهقانان ما، تحت تاثیر اشخاص مفسد نروند. اینها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را با هم مجتمع کرد، الآن هم می‌خواهند همین کار را بکنند.