تباهی زندگی کشاورزان در اثر انقلاب سفید شاه

پیام به زائران بیت اللَّه الحرام (مسلمانان فلسطین و افشای جنایتهای رژیم شاه)
بهمن ۱۳۴۹/ ۱۳۹۰
کشاورزان,
تباهی زندگی کشاورزان در اثر انقلاب سفید شاه

این انقلاب ننگین و خونینِ به اصطلاح سفید، که در یک روز با تانک و مسلسل پانزده هزار مسلمان را- آن طور که معروف است- از پای درآورد، روزگار ملت را سیاهتر ساخت. زندگی دهقانان و زارعین اسیر را بیشتر تباه کرد. اکنون در بسیاری از شهرستانها و اکثر روستاها درمانگاه، دکتر و دارو وجود ندارد. از مدرسه، حمام و آب آشامیدنی سالم خبری نیست و- به حَسَب اعتراف بعضی از مطبوعات- در بعضی از دهات، کودکان معصوم را از گرسنگی به چرا می‌برند