سرنوشت کشاورزان، زاغه نشینی در اطراف تهران

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه‌
۱۰ خرداد ۱۳۵۷/ ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۹۸
کشاورزان,
سرنوشت کشاورزان، زاغه نشینی در اطراف تهران

این بیچاره‌هایی که در روستاها بودند- و به قول خودش دهقانْ ما درست کردیم- این دهقانهای بیچاره را از آنجاها کوچ دادند آوردند. این چادرنشینهای اطراف تهران و آن زاغه‌نشینهای اطراف تهران، همین بیچاره دهقانهایی بودند که دامداری می‌کردند و برای مملکت ایران پشم و روغن و- نمی‌دانم- گوشت تهیه می‌کردند. همه اینها از بین رفته؛ حالا باید همه از خارج بیاید. گوشتش از خارج بیاید، گندمش از خارج بیاید. کشاورزی ما را بکلی از بین برده است،