تاکید بر کشت بیشتر محصولات غذایی

پیام به ملت ایران درباره تحریم پرداخت مالیات و پول آب و ... به دولت شاه‌
۱۲ دی ۱۳۵۷/ ۳ صفر ۱۳۹۹
کشاورزان,
تاکید بر کشت بیشتر محصولات غذایی

لازم است علمای اعلام بلاد و خطبای محترم به کشاورزان عزیز کشور تذکر دهند که امسال در کشت مواد غذایی خصوصاً گندم همت فراوان کنند و از کشت چیزهایی که‌ دولت مجرم به اجانب می‌دهد احتراز نمایند. از این خائنان بعید نیست که قحطی مصنوعی به وجود آورند. من از مردم ایران تقاضا دارم که در این امور به کشاورزان محروم کمک نمایند.