تکلیف شرعی کشاورزان برای رفع وابستگی اقتصادی

سخنرانی در جمع اعضای موسسه مبارزه با اعتیاد (مبارزه با مواد مخدر)
۵ دی ۱۳۵۸/ ۶ صفر ۱۴۰۰ «۱»
کشاورزان,
تکلیف شرعی کشاورزان برای رفع وابستگی اقتصادی

اید با همت کشاورزها، با همت قشرهای متوجه، با همت دولت که کمک بکند به کشاورزها، و با اینکه همه احساس یک وظیفه بکنند. یک وقت این است که انسان می‌خواهد برای منافعش یک کاری بکند، گندم زیاد بشود که منفعت ببرد، خوب، این یک مسئله‌ای است که یک قدری هم اختیارش با خودش [است‌] آن نمی‌خواهد نمی‌برد. یک وقت کشور شما در یک حالی واقع شده است که وظیفه شرعی الهی است که کارهایی بکنید که وابسته به غیر نباشید...

برای کشاورزها، و برای کسانی که می‌توانند کمک به کشاورزها امسال جوری بشود که ان شاء الله خودکفا بشویم، و در سالهای بعد صادرات داشته باشیم.