اتکال به بازوان خود، موجب خودکفایی

سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم (نقش کارگران در استقلال کشور)
صبح ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱
کشاورزان,
اتکال به بازوان خود، موجب خودکفایی

اگر شما کارگران و کشاورزان سرتاسر کشور قیام کنید به امری که مصلحت کشور شما، استقلال کشور شما، آزادی شما، به او بستگی دارد، این کشور به پیش خواهد رفت و آسیب نخواهد دید.
شما باید بیدار باشید و بحمد الله ملت امروز هوشیار است و گول این جمعیتهایی که بر خلاف مسیر اسلام می‌خواهند کشور ما را یا به طرف شرق بکشند یا به طرف غرب، خود ملت هوشیارند و گول این جمعیتها را نخواهند خورد.
من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما برادران عزیز کارگر که آبروی کشور و اسلام هستید و برادران کشاورز که همدوش شما هستند، در به ثمر رساندن استقلال کشور، [خواستارم و] دعا می‌کنم و تشکر می‌کنم و همان طور که به آن اشخاصی که در سرحدات کشور را حفظ می‌کنند و نگهدار استقلال کشور هستند دعا می‌کنم، به شما هم، که همان رویه را دارید و به صورت دیگر حفظ استقلال کشور را، حفظ آزادی خودتان‌ را می‌کنید با صورت دیگر، دعا می‌کنم و تشکر می‌کنم.
باید ملت اسلام، ملت ایران، بدانند که این قشرهای میلیونی ملت که در کارخانجات و در امور کشاورزی مشغول خدمت هستند، برگزیدگان خدای تبارک و تعالی هستند و مورد عنایت اسلام و صاحب اسلام هستند و باید این قشر فداکار پشتیبان آن قشرهای فداکار دیگر که در سرحدات مشغول جانبازی هستند باشند و پشتیبانی همه از هم بکنند تا اینکه ان شاء الله، این کشور به خودکفایی برسد. و فکر این معنا که «ما خودمان نمی‌توانیم» را از سر بیرون کنید که «ما می‌توانیم» و شما برادران، عزیزان، وقتی که اراده کنید برای خودکفایی، قدرت این مطلب را دارید. عمده این است که شما به بازوان قدرتمند خودتان اتکال کنید و قشر کشاورز هم به بازوان قدرتمند خودش اتکال کند و با اتکال به خدای تبارک و تعالی و پشتیبانی صاحب این کشور امام زمان- سلام الله علیه- این مقصد را به آخر برسانید و خواهید رسانید.