فریاد اسلامخواهی

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس قطر (توطئه اجانب، تفرقه بین مسلمین)
ساعت ۲۰: ۱۰ صبح ۱۶ اسفند ۱۳۵۷/ ۸ ربیع الثانی ۱۳۹۹
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
فریاد اسلامخواهی

بايد مسلمين بيدار بشوند، بايد از اين خوابى كه سيصد سال آنها را خواب كردند هوشيار بشوند؛ اقتدا كنند به ايران كه با هيچ- با مشت خالى- بر تانكها و توپها و مسلسلها و قدرتهاى بزرگ غلبه كرد براى اينكه اتكال به خدا داشت. همه مى‌گفتند ما اسلام مى‌خواهيم؛ همه فرياد مى‌كردند كه ما حكومت اسلامى مى‌خواهيم.