خود‌یابی

پیام به جنبشهای آزادیبخش جهان (اشتباه بزرگ کارتر)
۴ آذر ۱۳۵۸/ ۵ محرّم ۱۴۰۰
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
خود‌یابی

بايد شرق و جميع مستضعفين و ابرقدرتها و تمام مستكبرين خود را بيابند و خودِ گمشده را پيدا كنند. آنان از اسارت تبليغات بلندگوهاى شيطانى بيرون آمده، و قدرت خدايى توده‌اى خويش را دريابند.