حفظ اصول نظام

سخنرانی در جمع روحانیون و گروهی از مردم یزد (مسئولیت علما)
۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۳ رجب ۱۳۹۹
مسئولیت ملت,
حفظ اصول نظام

باید در این وقتی که از همه اوقات برای ایران حساستر است، علمای ایران- وفقهم اللَّه- و سایر اقشار، جوانان محترم، دانشگاهها، دانشجوها، طلاب علوم دینیه، بازاریها، سایر اقشار، دهقان، کارگر، توجه داشته باشند به اینکه شیاطین در کمینند. و اگر خدای نخواسته غفلت بشود و این ریشه‌های پوسیده باز رشد کنند بین جامعه، زحمتها هدر می‌رود. الآن چیزی نیستند لکن اگر هوشیاری نباشد، اگر جلوگیری نشود، ممکن است که رشد کنند.