تاکید بر تصویب قانون اساسی کشور و تحقق اسلام

سخنرانی در جمع اعضای انجمن ندای اسلام قم (تصویب قانون اساسی)
۲۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۳ رجب ۱۳۹۹
مسئولیت ملت,
تاکید بر تصویب قانون اساسی کشور و تحقق اسلام

به نظر من می‌آید که شما، همه آقایان، همه قشرها، زنها، مردها، دانشمندها، غیر دانشمندها، همه، الآن همّشان را صرف این بکنند که این قانون اساسی به تصویب برسد. یعنی کسانی که می‌خواهند مخالفت با این بکنند الآن زیادند؛ زیادند اشخاصی که مخالفت می‌خواهند بکنند، و عمده مخالفتشان هم همین است که نمی‌خواهند اسلام‌ تحقق پیدا بکند، آنها می‌ترسند از اسلام؛ چنانکه اربابانشان هم از اسلام می‌ترسند.