به خود آمدن مظلومان جهان

پیام به خانواده‌های شهدا (صلح جهانی وابسته به نابودی مستکبرین)
بعد از ظهر ۱۹ بهمن ۱۳۵۸/ ۲۱ ربیع الاول ۱۴۰۰
مسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران,
به خود آمدن مظلومان جهان

هان اى مظلومان جهان! از هر قشر و از هر كشورى هستيد به خود آييد و از هياهو و عربده امريكا و ساير زورمندان تهى مغز نهراسيد، و جهان را بر آنان تنگ كنيد و حق خود را با مشت گره كرده از آنان بگيريد.