پرهیز از کارشکنی و بی تفاوتی

پیام به ملت ایران در آستانه سومین انتخابات ریاست جمهوری‌
۲ مهر ۱۳۶۰/ ۲۵ ذی القعده ۱۴۰۱
مسئولیت ملت,
پرهیز از کارشکنی و بی تفاوتی

از نویسندگان و گویندگان و روشنفکران و اساتید محترم و معلمان و دانشمندان کشور تقاضا دارم که در هر مسلک و گروهی هستند، به یک مطلب مهم توجه نمایند که اگر خدای نخواسته جمهوری اسلامی، این دسترنج توده‌های عظیم رنج کشیده و ستمدیده، شکست بخورد، هرگز گمان نکنند که به جای آن یک رژیم متعهدتر و غمخوارتر و ملی‌تر و اسلامی‌تر روی کار می‌آید؛ و به یقین بدانند که یک رژیم صد درصد غربی امریکایی یا شرقی کمونیستی به دست یکی از دو ابرقدرت، جایگزین آن می‌گردد، اگر چه با صورت ملی و اسلامی. پس در این صورت، کارشکنی یا بی‌تفاوتی در این امر، نزدیک کردن کشور است به سوی دو قطب جهانخوار و به هدر دادن خونهای جوانان و زحمتهای طاقت فرسای ملت.