زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان

پیام به ملت ایران در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی (جنایات صدام و امریکا در ایران)
۳۱ شهریور ۱۳۶۱/ ۴ ذی الحجه ۱۴۰۲
مسئولیت ملت,
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان

ملت شریف در سراسر ایران، از روحانی و دانشگاهی و بازاریان و جوانان عزیز محصل تا رزمندگان فداکار و سایر قشرهای معظم، در این «هفته جنگ» به شکرانه پیروزی اسلام پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و قوای مسلح، فداکاران در راه هدف که اسلام و ایران است به ثبوت برسانند. و نیز یاد شهدای فداکار را که جمهوری اسلامی و پیروزیها، رهین جان‌نثاری آنهاست، زنده نگه دارند. و از معلولین عزیز و آسیب دیدگان و آوارگان مقاوم در راه استقرار حکومت الله تفقد و قدرشناسی نمایند.