پیاده کردن اساس اسلام با قانون اساسی

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (قانون اساسی- غربزدگان)
۲۵ خرداد ۱۳۵۸/ ۲۰ رجب ۱۳۹۹
مسئولیت ملت,
پیاده کردن اساس اسلام با قانون اساسی

مسئله اصلی، که حالا باید شمای ارتشی، من طلبه، مراجع عظام، علمای اعلام، دانشگاهی، بازاری، دهقان، اداری، کارمندها، همه به آن توجه بکنند، این است که این قانون اساسی، که اساس اسلام را ما می‌خواهیم پیاده بکنیم، این قانون اساسی درست بشود.